Eladó legálisan működő román cég

Ha szeretne Ön:
 

 Főoldal                     Elérhetőségeink   

 

A Profik tanácsadója 

- akár 50 euró törzstőkével céget alapítani

- 120 euró bért fizetni alkalmazottainak, összesen 30%-os járulékkal (30 eft + 9 eFt)

- egységes 16%-os adót fizetni

- az adója alapjául nem a bruttó bérjövedelmet, hanem annak járulékokkal csökkentett részét fizetni

- 10%-os osztalékadót fizetni

Akkor a megoldás: cégalapítás Romániában!

Cégünk gyors és egyszerű segítséget biztosít az eljáráshoz, az egész cégbejegyzési folyamat alatt ügyvédi jelenléttel.

Szolgáltatásaink:
- komplex cégalapítás
- közjegyzői szolgáltatások megrendelése
- az alapító okiratok és a bejegyzéshez szükséges összes irat elkészítése
- az iparengedély - vállalkozási engedély kiváltása
- ügyfeleink képviselete az egész cégalapítás folyamán
- az üzleti jegyzékbe való felvétel biztosítása
- az újonnan alakult cég regisztrálása az adóhivatalban, adószám kérése

Cégalapításhoz az Ön részéről szükséges:
- tulajdonosok személyes adatai
- az ügyintézők 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványai,
ha a tulajdonos jogi személy 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat
- leendő cégszékhely

Cégalapítás folyamata:
- meghatalmazás cégünknek
- erkölcsi bizonyítványok hivatalos fordítása,
- alapító okirat elkészítése,
- az aláírások hitelesítése közjegyző előtt,
- iparengedély - vállalkozási engedély beszerzése,
- cégbírósági beadvány, regisztráció és közzététel,
- bankszámla nyitása
- adóhivatalban való regisztráció
- könyvvitel - igény esetén cégünk biztosítja

A cégalapításhoz csupán e-mailben küldje el igényeit
cegalapitas.romania@gmail.com  

A beérkezés után összeállítjuk az Ön részére a társaság alapításához szükséges dokumentumokat és időpontot egyeztetünk Önnel a ügyvédi ellenjegyzéshez.

Egyszerű ügyintézéssel, egyszeri kiutazással Nagyváradra.

Az ellenjegyzés után tájékoztatjuk a további teendőkről és határidőkről.

A cégbejegyzés lépései Romániában:
Cégbejegyzési Hivatal - a cég márkajelzésének és nevének ellenőrzése;
Közjegyző - az alapító okiratok benyújtása hitelesítés céljából;
Cégbejegyzési Hivatal - az alapító okiratok és igazoló okmányok benyújtása;
Ha külön tevékenységi engedélyre van szükség - az alapító okiratok benyújtása;
Bank - számlát nyitni a társaság nevére, és letétbe helyezni az alaptőkét;
Kinevezett cégbíró a cégbejegyzési hivatalnál - a cégbejegyzés díja a társasági tőke nagyságától és a tevékenységi körök számától függ;
A felülvizsgálati kérelmet - a cégbíróságra kell benyújtani;
Cégbejegyzési Igazolványt - Cégbíróság állítja ki és adja át;
Az alapító okirat megjelentetése Románia Hivatalos Közlönyében;
Adószámot a Pénzügyi Igazgatóság (adóhatóság) határozza meg és adja ki;
Bejegyzett gazdasági társaság.


Cégformák rövidítései Romániában:
SRL: Korlátolt felelősségű Társaság,
SCS: Betéti Társaság,
SA: részvénytársaság,
SNC: Közkereseti Társaság,
SCA: Részvényes Betéti Társaság

A cégbejegyzés folyamán az alábbi költségek merülnek fel:
közjegyzői hitelesítési díj az alapító okirathoz (taxa de autentificare notariala),
törzstőke bejegyzési díj,
engedélyezési illeték (taxa judiciara autorizare),
kibocsátási illeték (taxa judiciara eliberare),
engedélyezési bélyegilleték (timbru judiciar autorizare),
kibocsátási bélyegilleték (timbru judiciar eliberare),
felszámolási alap létesítés (Constituire fond lichidare),
hirdetési díj Románia Hivatalos Közlönyében (Taxa publicitate in Monitorul Oficial al Romaniei),
cég logo lefoglalás (Rezervare emblema),
cég név ellenőrzés (Verificare anterioritate firma),
szolgáltatások (Prestari servicii).


A bejegyzési költségek díja kb 800 EU, mely tartalmazza a(z):
- bejegyzési illetéket, aminek 2 százalékát az Igazságügyi Minisztériumnak utaljuk át
- a bírósági végzés közzétételének költségét, amit a Hivatalos Közlönyhöz utalunk át
- okmánybélyeg-illetéket
- a bejegyzési illetékre számított 10 százalékot, amit szintén az Igazságügyi Minisztériumnak utalunk át, a gazdasági társaság felszámolási alapjának létrehozásának érdekében                                                                                                                                                                                   - okmányok fordítási költségét                                                                                                                                                                                      - az ügyvéd, a közjegyző, az ügyintézés díját.